Roušky // Facemasks

Prosíme dodržujte povinnost nosit roušku – ve studovně i kavárně, pokud zrovna něco nekonzumujete. Je to nařízení vlády, a zároveň tím chráníte naše zaměstnance, ostatní hosty i sebe. Další zavření by Cafedu pravděpodobně nepřežilo a pokutu si také nemůžeme dovolit. Buďte tedy prosím ohleduplní. Děkujeme. Pokud přijdete bez roušky, budete požádáni, abyste naše prostory opustili. 

Please abide by the law and wear a facemask – in the studyroom as well as in the café (when you are not consuming anything). By this, you are protecting our employees, other customers and yourself. Another closure can kill Cafedu for good. and we cannot afford any fines either. Please be considerate. Thank you. If you come without a facemask, you will be asked to leave.