Rekonstruujeme! – pokr. / Work in progress! – news

Milí studenti i nestudenti, zítra (12.říjen) bude v rozmezí 8:00-12:00 dočasně otevřen průchod z tiché zóny na vedlejší staveniště kvůli napojení elektřiny. Doporučujeme v tuto dobu využít ke studiu diskuzní zónu.
Samotná diskuzní zóna bude naopak zavřená dnes od 18:00 do noci a zítra také tak (od rána do 18:00 bude otevřená). Omlouváme se za chaos a komplikace :). Alespoň jedna ze studoven však bude vždy použitelná.

————————————————————————————————————-

Dear students and nonstudentns, tomorrow morning (Oct 12) btwn 8:00-12:00, the passage between the silent zone and the neighboring construction site will be temporarily opened – we need to connect the electricity. We recommend that you use the discussion zone to study at this time.
On the other hand, the discussion zone will be closed today from 6pm until midnight and tomorrow as well (so it will be open from early morning to 6pm only) We apologize for the chaos and complications :). However, at least one of the studyrooms will always be accessible and usable :).

etapa2_2_fb_combo