Narozeniny!!! // First Birthday party

[CZ/EN]
Milí studenti, zákazníci, kavárníci, cafeďáci… zkrátka milá stvoření,
Dovolte nám vás pozvat na naší PRVNÍ NAROZENINOVOU OSLAVU! Nechceme být moc sentimentální, ale první narozeniny našeho ptáčátka pro nás zkrátka hodně znamenají. Za poslední rok jsme poznali spoustu skvělých lidí, setkali jsme se s vaší nekonečnou ochotou, trpělivostí a podporou. Byli jste pro nás obrovskou inspirací v mnoha věcech, a věříme, že jste si byli inspirací i sobě navzájem.
Dost už tedy s naším sentimentem – pojďme to společně oslavit! Co můžete čekat?Cafedu_birthday
- Start 19.00, 2. července 2015
- Welcome drink pro ty, co zde dají „přidat se/join“
- Seznámení se s vašimi oblíbenými baristy (popřípadě vyřízení si účtů s těmi méně oblíbenými :) … Prosím? Že takoví nejsou? To je jasný!)
- Lehké občerstvení na náš účet
- Představení letních drinků (a ano, bude zde i alkohol :) )
- Narozeninový dort

Co vás nečeká?
- Přednášky
- Testy
- Studium
- Živý operní zpěv
- Představení afrických šelem
————————–————————–————–
Dear students, customers, coffee-lovers, cafeduers, … dear beings,
Please accept this invitation to our FIRST BIRTHDAY PARTY! We don’t want to be too sentimental, but we’d really love to celebrate the first birthday of our little “puppy owl” ;). In the course of the past year, we’ve met a lot of great people; we’ve encountered your infinite kindliness, your passion, support and patience. You’ve been a huge inspiration to us on so many levels, and we believe you were a great inspiration to each other as well.
Enough already with this sentimentality! Please come and celebrate with us! What’s awaiting you?
- Starting at 7pm, July 2nd 2015
- Welcome drink (for those who press “join”)
- Meeting your favorite baristas (or settling accounts with the less favorite ones :) … What? Such don’t exist? Yeah, that’s right!)
- Some minor refreshments (snacks) on the house
- Trying out our summer drink offer (yep, with alcohol)
- Birthday cake

What not to expect:
- Studying
- Exams
- Lectures
- Live opera singing
- Showroom of African predators